HEP
Facebook Facebook Facebook Twitter
KLUBOVI
REPREZENTACIJE
REPREZENTACIJE
HOKEJ NA TRAVI
HOKEJ NA TRAVI
DVORANSKI HOKEJ
DVORANSKI HOKEJ
FIH
EHF
 
 

HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ
Trg Krešimira Ćosića 11
10000  ZAGREB

ZBOR TRENERA

Predsjednik:
NIKOLA HANŽEK

Dopredsjednik:
NEVEN JOSIP POLAK

Tajnik:
GORAN JAMIČIĆ

Izvršni odbor:
NIKOLA HANŽEK
NEVEN JOSIP POLAK
GORAN JAMIČIĆ
KRSTO TOMISLAV NIKOLIĆ
DAMIR VUČKOVIĆ

Sud časti:
DAMIR VUČKOVIĆ
VLADIMIR GRKČEVIĆ

 
  Izborna skupština Zbora trenera 2012.
     
 
Zapisnici IO Zbora trenera
1. Sastanak zbora trenera
2. Sastanak zbora trenera
3. Sastanak zbora trenera
4. Sastanak zbora trenera
5. Sastanak zbora trenera
6. Sastanak zbora trenera
7. Sastanak zbora trenera
8. Sastanak zbora trenera
9. Sastanak zbora trenera
10. Sastanak zbora trenera
11. Sastanak zbora trenera
12. Sastanak zbora trenera
13. Sastanak zbora trenera
TRENERI HRVATSKE
AKTIVNI TRENERI   NEAKTIVNI TRENERI
 
TRENERSKI SEMINAR - doranski hokej

1. Dobrodošlica

1.1 Uvod u dvoranski hokej
2. Pozicije u igri
3. Osnove taktike
4. Šlenc
Dodavanje od bande i primanje loptice
Vježbe
Pravilnik ZHTH 19.12.2012.
 
Etički kodeks ZHTH 19.12.2012.
1. Zapisnik HHS-a, Nacinalni plan i program
2. Zapisnik HHS-a, Nacinalni plan i program
 
  KANDIDATURE ZA TRENERSKI PROGRAM EHF-a : EHF trenerski program

Molimo zainteresirane trenere da dostave svoje kandidature za navedeni EHF trenerski program u prilogu na e-mail HHS do srijede, 27. ožujka do 12,00 sati.

Zbor trenera će, prema kriterijima EHF-a i Zbora trenera,  na svojoj sjednici izabrati 1 kandidata za kojeg će HHS snositi troškove.

Postoji mogućnost da HHS prijavi još jednog kandidata, koji bi u svom aranžmanu trebao podmiriti sve troškove, a što kandidati trebaju navesti u prijavi (da li su zaiteresirani
za takav način prijave).

S poštovanjem,
Nikola Hanžek, predsjednik Zbora trenera
 
 
 
1. TRENERSKI SEMINAR 16.03.2013.
 
     
 
 
                       
© 2008 HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ          Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, tel/fax 01 301 2325, hhs@zg.t-com.hr Design: volantis.hr