HEP
Facebook Facebook Facebook Twitter
KLUBOVI
REPREZENTACIJE
REPREZENTACIJE
HOKEJ NA TRAVI
HOKEJ NA TRAVI
DVORANSKI HOKEJ
DVORANSKI HOKEJ
FIH
EHF
 
   
 

Poštovani prijatelji,

    Koristimo priliku da se sjetimo generacije hokejaša u Hrvatskoj koja je godine 1952.
došla na ideju da utemelji natjecanje veteranskoga uzrasta pod imenom Cup veterana.
Rezultat tih napora bila je brončana statua koja se je kao prelazni poklon udjeljivala
pobjedniku kupa u tekućoj godini.

    Ideju izrade statue potaknuo je Ivica Miletić, igrač Jedinstva. U izradu kipa uključio
se je akademski kipar Alfred Pilc. Kao predložak kipa poslužila je fotografija vratara
Jedinstva, dr. Radoslava Škarice, dugogodišnjeg vratara i nacionalne momčadi, te
uglednoga rendgenologa.

Nakon odabira predloženih modela izrađenih u sadri, završno ljevanje i obrada kipa
izvršena u Ljevaonici umjetnina LIKUM-a, u Gorjanskoj ulici 30 u Zagrebu. Veterani
pokretači te akcije, koji su i pokrili nastale troškove, upisani su abecednim redom uz
drveno postolje statue, a bili su to sljedeći športaši:

Blau dr. Boris, Büchler dr. Alfred, David Alfred, Delfin ing. Slavko, Donoval Ivo, Fülepp
ing. Abdon, Kratki Valter, Lapaine Franjo, Matić Branko, Mayer Antun, Miletić Ivo, Pfaff dr.
Zvonko, Pfaff ing. Miljenko, Premužić ing. Mirko, Radoslav Fedor, Rulic Stjepan, Schwarz
Dragutin, Šarčević Milivoj, Škarica dr. Radoslav, Šplait Mladen, Šubat dr. Zvonko, Terković
Đuro, Weinert Jurica, Zalokar Franjo, Zubčić Boris.

Kasnije je zbog "zamora materijala" nakon 1961. godine došlo do prekida održavanja
toga tradicionalnog Turnira. Međutim kvaliteta brončane statue i njezina očuvanost
potaknuli su organizatore 19. Alpskog kupa za muškarce održanog u Zagrebu, da taj kip
bude sastavni dio loga, te plakata i knjižice programa Turnira. S osobitim zadovoljstvom
želimo istaknuti i činjenicu, da iako je riječ o pedesetoj obljetnici od izrade nagradne statue
u dobrom zdravlju su pokretač ideje Ivica Miletić, plodni kipar Alfred Pilc i model prim. dr.
Radoslav Škarica.

   U trenutku kada FIH-a reorganizirana i pomlađena hita prema svojoj osamdesetgo-
dišnjici (2004.) Hrvatski hokejski savez uz desetu obljetnicu samostalnoga članstva u
FIH-i (1992. - 2002.) također bilježi sasvim određene pomake.

   Ove godine bit će peta obljetnica od početka izgradnje igrališta s umjetnom podlogom
polijevanoga vodom na prostorima Zagrebačkoga hokejskoga centra. Uz prethodno
pribavljenu lokacijsku dozvolu i izrađeni projekt, glavni projektant Branko Janjić, DIA,
tvrtka "Ingradinvest" iz Zagreba, platac izgradnje igrališta Grad Zagreb, izabrao je i
glavnoga izvođača radova "Cestograd".

Izbor umjetne podloge zaustavio se je na renomiranom proizvođaču DESSO DLW, a vrsta
je Sportilux Hockey. Sustav za polijevanje je kasnije izabran, a bio je Rain Bird.

   Od proljeća 1998. godine započela je uporaba toga igrališta. Sakupljena iskustva
pokazala su dobre i one druge strane. Svakako će problem održavanja terena zahtjevat
brzu promjenu navika korisnika, te dobavu primjerenih uređaja od specifičnoga vozila do
uporabe djelotvornih kemikalija za suzbijanje razvoja algi i mahovina, te pronalaženje
rješenja za odstranjivanje mineralnih sastojaka u vodi kojom se polijeva teren.

   Izrađen je izvedbeni nacrt umjetne rasvjete igrališta, glavni projektant Ante Gašparović,
diplomirani inženjer elektrotehnike, tvrtka "Ingradinvest". Predložak projekta bio je
priručnik FIH-e i Philipsa, njegovo četvrto izdanje, svibanj 2001. godine.

   Nadamo se da ćemo oba zahvata, poboljšanje održavanja, i izvedbu umjetne rasvjete
ostvariti u razumnim rokovima. Na taj način osigurali bi dulje trajanje umjetne podloge,
te ravnomjernije korištenje objekta osobito u vrućim ljetnim mjesecima.

   Jedna od stranica hokejskoga kalendara odnosi se i na lokacije igranja hokeja na travi
i u dvorani u Republici Hrvatskoj. Čini nam se da je najzorniji prikaz toga sadržaja na
zemljopisnoj karti Hrvatske. A taj pogled ukazat će i na velike gradove i na manja naselja,
ali na žalost i na manjak kritične mase za stalnost dostignutoga, što je i uvjetovalo da su
mnoge dobre klice hokejskoga športa u nas uginule.

   No kako izreka kaže na mladima svijet ostaje, to će upravo u nastavku Godine mladih
u hokeju 2001. i nekim novim projektima uz nju vezanim, bit zalog bržeg napretka ove
športske grane u nas.

Zvonimir Kaić
Mirko Poldrugač

 

1896. - 2001.
PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST HOKEJA NA TRAVI U HRVATSKOJ

   

Pobjednici Cupa veterana bili su:

Jedinstvo 1952.
Concordia 1953.
Concordia 1954.
Jedinstvo 1955.
Jedinstvo 1956
Jedinstvo 1957.
Mladost 1958.
Elektrostroj 1959.
Jedinstvo 1960.

Pravila hockey saveza iz 1936.
 
 
© 2008 HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ          Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, tel/fax 01 301 2325, hhs@zg.t-com.hr Design: volantis.hr